HAKKIMIZDA

Çalışmalarına GTU Bilgisayar mühendisliği tutor programı (programlamaya giriş dersinde yüksek başarı
gösteren öğrenciler yeni alan öğrencilere haftanın belli aralıklarında problem çözme saati ve laboratuvar
dersinde danismalik yapar.)önderliğinde başlamıştır. Tutor vasfını almış arkadaşlara öncelikle üniversite
bünyesinde öğretilen C programlama dersinin aynı müfredatı ile eğitimler yaparak derste öğrenilen ve
pratiğe geçmesi ,kavraması zaman alan konularda üyelerine yardımcı olur. Programlamani evrensel
dilinin ingilizce olması ve daha önce programlama tecrübesi olmayan üyelerine algoritmik düşünme,
probleme nasıl yaklaşılmalı gibi oryantasyon eğitimlerini yine bilgisayar mühendisliği üst sınıf
öğrencilerinin programlama yeni başlayan alt sınıf öğrencilerine vermesiyle destegini devam ettirir.
Ayrıca sadece programlamaya giriş dersinde değil bilgisayar mühendisliği bünyesinde verilen object
oriented (CPP , Java ) , system programming ve diğer mühendislik fakulteleri ve fen bilimleri
öğrencilerinin aldığı programla derslerine yardımcı olup danismalik ve gönüllü çalışmalarına destek
sağlar. Atölye proje ortağı arayan üyelerinin birbiriyle olan iletişimini de sağlar. Düzenlenen kulüp
toplantıları sayesinde ihtiyaç geregi ortaya çıkan akla gelinip tek başına uzerinden kalkılamayan veya
danışılacak bir fikir babası arayan proje fikirleri sahipleri için mükemmel bir yerdir.Düzenlediği
konferanslar ile de alanında uzman kişileri davet ederek (bkz. Geekday) sektörü yakından takip edip
bilgisayar teknolojilerinin hangi alan hangi dil ve platforma yöneldiğinin nabzını tutar.

ATÖLYEMİZDEN HABERLER

FROM OUR GALLERY